Εναλλακτικά Καύσιμα

 

   Η εταιρεία σε συνεργασία με πολυεθνικούς οίκους έχει αναπτύξει δύο εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού κόστους, τα οποία δίνουν λύση σε ενεργοβόρες και ρυπογόνες βιομηχανίες μειώνοντας το κόστος ενέργειας και τους ρύπους όπως το CO2 και το SO2.

 • ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (TORREFIED BIOMASS)

   Η φρύξη της Βιομάζας είναι μία θερμική διεργασία, που μπορει να θεωρηθεί ως ελαφριά πυρόλυση, όπου η βιομάζα θερμαίνεται σε αδρανή ατμόσφαιρα, σε θερμοκρασίες 150-350 οC με αποτέλεσμα να αποβάλλει ένα ποσοστό των πτητικών που περιέχει και να σχηματίσεται ένα στερεό ανθρακικό, υδροφοβικό υπόλλειμα με θερμιδική απόδοση κοντά στα 5500 kcal/kg.

   Η εταιρεία έχει αναπτύξει δική της τεχνολογία ώστε να επεξεργάζεται διάφορες μορφές βιομάζας για την παραγωγή Ενανθρακωμένης Βιομάζας και να καθορίζει την ποιότητα του υλικού με βάση τις ανάγκες του βιομηχανικού καταναλωτή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Δυνατότητα Σύγκαυσης με άλλα καύσιμα ( pet-coke, coal, anthricite )
 • Χαμηλό Κόστος 
 • Υδροφοβικό Καύσιμο
 • Ευκολία Άλεσης
 • Ευκολία Αποθήκευσης ( Σε σχέση με την καθ' αυτή βιομάζα που απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις)

 

 

 • PETROLEUM COKE ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΙΟΥ

    To pet-coke είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται απο αρκετές βιομηχανίες σε παγκόσμια κλίμακα καθώς προσφέρεται για σύγκαυση με διάφορες μορφές άνθρακα, έχει υψηλή θερμογόνο δύναμη και χρησιμοποιείται με ευκολία σε κλασικούς και μη λέβητες. 

    Ένα βασικό μειονέκτημα είναι η περιεκτικότητα σε θείο που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3-4.5 % στο εμπόριο, ενώ το υλικό με θείο μικρότερο του 1.5-2 % είναι πιο ακριβό στην αγορά λόγω της υψηλότερης περιβαλλοντικής του αξίας.

     Η εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογία υλικών  η οποία επιτρέπει την παραγωγή pet-coke χαμηλού θείου σε κόστος με συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Μείωση τον εκπομπών του θείου
 • Σύγκαυση με άλλα καύσιμα
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους
 • Δυνατότητα Αλεσμένου Προϊόντος