Μείωση των βιομηχανικών ρυπών

   Λόγω των μέτρων που έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των ρύπων, οι βιομηχανίες οφείλουν να συμμορφωθούν λόγω των υψηλών προστίμων που επιβάλλονται ανά τόνο εκπομπής του εκάστοτε ρύπου. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι οι εκπομπές θείου SO2.

   Η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένη λύση στην μείωση των εκπομπών θείου σε βιομηχανικό επίπεδο, η οποία μειώνει και τα οξείδια του αζώτου, ΝΟΧ. Η τεχνολογία όντας πιστοποιημένη μπορεί να εφαρμοστεί με απλές διαδικασίες, χαμηλά κόστη συντήρησης εξοικονομώντας οικομικούς πόρους, χρόνο και ώρες λειτουργίας.

 

Η επεξεργασία μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

Ρύποι που Δεσμεύονται:

  • Διοξείδιο του Θείου (SO2)
  • Τριοξείδιο του Θείου (SO3)
  • Υδράργυρος (Hg)
  • Χλώρια (Cl)
  • Οξείδια του Αζώτου (NOx)