Ανάκτηση Θερμότητας

  Η ανάκηση θερμότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η διαδικασία κατά την οποία, η απορριπτόμενη θερμότητα από μία υπάρχουσα παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

  Αρκετοί βιομηχανικοί πελάτες όπως τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανία γυαλιού, τούβλων, μεταλλευτικές βιομηχανίες παράγουν τεράστια ποσά θερμότητας από τις διεργασίες τους, τα οποία απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Αυτά τα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω των καυσαερίων και να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί  να καταναλωθεί μέσα στην βιομηχανική μονάδα μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

   Η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές όπως:

 • Περιστροφικούς Φούρνους
 • Καμίνια
 • Ηλεκτρικούς Φούρνους
 • Αεριοστρόβιλους
 • Λέβητες
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Σταθμούς Συμπίεσης Φυσικού Αερίου

Μέσω της τεχνολογίας ORC (Οργανικός Κύκλος Rankine), η ανάκτηση καυσαερίων δύναται να εφαρμοστεί. 

Χαρακτηριστικα της τεχνολογίας ειναι:

   • Χαμηλά Λειτουργικά Κόστη
   • Υψηλή διαθεσιμότητα
   • Αυτόματη Λειτουργία
   • Μεγάλη διάρκεια ζωής
   • Απλή διαδικασία εκκίνησης/διακοπής
 

Πλεονεκτήματα για την Βιομηχανία

 • Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις, ανεξαρτήτως τις διασποράς της τιμής της ενέργειας και της διαταραχής του εφοδιασμού από τον εκάστοτε πάροχο.
 • Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Εταιρείας, μειώνοντας τις εκπομπές του Διοξειδίου του Άνθρακα.
 • Ενίσχυση τις ανθεκτικότητας των Ενεργειακών Υποδομών, με τον συμψηφισμό των απωλειών μεταφοράς ενέργειας.
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την αύξηση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης και την καλύτερη διαχείριση του κόστους.
 • Διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ενεργοποιώντας περαιτέρω ενσωμάτωση ανανεώσιμων εθνικών καυσίμων.
 • Βελτίωση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης με την εκμετάλλευση της θερμότητας που δεν αξιοποιούνταν καθόλου.